van kwalificatiedossier en referentieniveaus naar taaltaken

Deze week het kwalificatiedossier van bloem naast de referentieniveaus van Meijerink gelegd. De link tussen de bestaande stof en de opdrachten bestudeerd, ten aanzien van het onderdeel verkoop(gesprekken), alsvast nagedacht over mogelijke taaltaken. Dit onderdeel wil ik deze week verder uitwerken.

In de herfstvakantie wil ik dit dossier afronden en inzenden. 

enquête en voortgang

Vorige week heb ik een enquête uitgedaan naar alle vakdocenten van bloem, handel, loonwerk en vee. Dit zijn de zogenaamde agro-opleidingen waar ik als docent Nederlands aan verbonden ben. Daarnaast geef ik ook nog wel lessen bij het team Groen en Dier. Voor dit dossier beperk ik mijzelf tot mijn eigen team. Ook omdat ik tijdens teamvergaderingen mijn doelstelling en voortgang beter kan rapporteren. Ik heb ook een aantal lessen bezocht, de toelichting waarom ik dat graag wilde is belangrijk, sommige docenten vinden lesbezoek niet prettig. In mijn eigen team is dat dan toch wat eenvoudiger te organiseren.

De ingevulde vragenlijsten stromen weer binnen. De respons is groot. 

 Dit weekend verder aan mijn dossier werken.

Groet,

Nicole  

Voortgang

De eerste schoolweken heb ik een aantal vaklessen gevolgd van bloem- en loonwerkleerlingen.

Van een aantal vakdocenten heb ik een woordenlijst gekregen die zij ooit ontwikkeld hebben. Veel vakrichtingen kennen echter een dergelijke lijst niet.

Hoe 'talig' wordt er lesgegeven, het verschilt enorm per vak en ook nog per docent.

 Als docent Nederlands krijg ik wel heel veel handvatten aangereikt om in mijn eigen lessen toe te passen.

Nicole  

voorbereidingen Minor

De laatste week heel veel gelezen, aantekeningen gemaakt van goede websites, artikelen en mijn dossier al ingericht, globale opzet gemaakt.

Gekeken in het rooster welke klassen ik het beste kan volgen ook in de vaklessen, het rooster is helaas nog niet helemaal gereed, dus ik kan het nog niet definitief maken.

Nu nog even de reactie op het plan van aanpak afwachten...

 

Groet,

Nicole  

Minor docent taalbeleid

Vandaag een weblog aangemaakt voor mijn minor docent taalbeleid, het is even een zoektocht....